Linkkejä

Lyhyesti piilotajunnasta

Piilotajunta on käsite, jonka merkitys ei ole minulle kristallinkirkas. Sana valikoitui nettiosoitteeksi sen vuoksi, kun se sattui olemaan vapaana ja mystisyytensä vuoksi miellytti minua. Arvelen sen myös herättävän myönteistä uteliaisuutta lukijoissani.

En tiedä, tulenko pohtimaan piilotajuntaa kovinkaan paljon tulevissa kirjoitelmissani. Silti se taitaa järkeni ja tietoisten ratkaisujeni ohella olla vaikuttamassa tekstieni aiheisiin ja sisältöihin.

Piilotajunta kuulostaa juhlalliselta ja teoreettiselta. Tiedostamaton lienee sen synonyymi. Aikaisemmin on puhuttu myös alitajunnasta, mutta samaa näillä taidetaan tarkoittaa.

Voiko piilotajunnasta mitään tietää, koska sitä ei voi tutkia suoraan? Kun tiedostamme jotakin mielessämme torjuttuna ollutta, ei se enää ole piilossa. Ja voimme otaksua sen vaikuttavan meissä silloin, kun teemme jotakin sellaista, mikä ei tunnu hyvältä eikä ole myöskään järkevää.

"Piilotajunta sisältää runsaasti lapsuuden aikaisia ajatuskulkuja, tunnekuvia, pelkoja ja väärinkäsityksiä. Lapsuudessa sellaiset ainekset on torjuttu tietoisuudesta piilotajuntaan..lapsen puutteellisen käsityskyvyn tai vähäisen ahdistuksensietokyvyn takia."    (Tor-Björn Hägglund 1985)